Glavna stranica

 

O projektu

 

Ljubo Znaor, dr.med.

Rođen sam 19.01.1976. u Splitu. Maturirao sam 1994. godine u V. Gimnaziji "Vladimir Nazor" u Splitu. Iste godine upisujem Medicinski fakultet Sveučilišta u Padovi (Italija). U sklopu redovitog studija u svojstvu predstavnika matičnog fakulteta u Padovi i kao stipendist pri programu razmjene studenata Europske Zajednice "Socrates-Erasmus", šestu godinu studija sam proveo na Universidad Autonoma de Barcelona (Španjolska). Po povratku u Padovu sam radio godinu dana na izradi diplomskog rada na Odjelu ginekologije i opstetricije padovanske Univerzitetske bolnice na temu: "Procjena reproduktivne sposobnosti infertilnih žena sa intrauterinim lezijama liječenih operativnom histeroskopijom" pod mentorstvom prof. Maria Rondinellija i dr. Pietra Litte. Nakon obrane diplomskog rada diplomirao sam 2001. godine. Tijekom cijelog studija bio sam stipendist Sveučilišta u Padovi i Grada Splita u kategoriji nadarenih. Godine 2001. nostrificirao sam diplomu u Republici Hrvatskoj. Od 2001. godine pohađam "Znanstveni poslijediplomski doktorski studij-klinički smjer" pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Aktivno se služi Engleskim, Talijanskim i Španjolskim jezikom.