Glavna stranica

 

O projektu

Tade Tadić, dr. med.

Rođen sam u Splitu 11. travnja 1970. godine. Osnovnu i srednju Kemijsku školu završio sam u Splitu. Diplomirao sam na Medicinskom fakultetu u Splitu u rujnu 1995.Od srpnja 1996 do svibnja 1999 godine boravio sam u Sveučilišnoj bolnici u Farmingtonu, država Connecticut, SAD, gdje sam u istraživačkom laboratoriju za molekularnu biologiju radio na projektima koje su vodili prof. dr. David Rowe i dr.sc. Alexander Lichtler. Istraživanja su bila fokusirana na molekule koje imaju značajnu ulogu u sazrijevanju koštanih stanica. Od lipnja 1999. sam liječnik pripravnik u Domu zdravlja Solin.Od 1999 polaznik sam poslijediplomskog znanstvenog studija iz Kliničke medicine, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu.Autor sam tri znanstvena rada, od toga su dva indeksirana u CCu, te više kongresnih sažetaka. Učestvujem u CARNetovom projektu Rak dojke.