Glavna stranica

O projektu

Mr. sc. Lada Maleš, dipl. ing.

Rođena sam 1970. u Splitu. Osnovnu i srednju školu (MIOC - Matematičko-informatički obrazovni centar) završila sam u Splitu. Diplomirala sam na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu u siječnju 1996. godine sa izvrsnim uspjehom i stekla stručnu spremu sedmog (VII/1)  stupnja i stručni naziv diplomirani inženjer elektrotehnike - elektronike (smjer Računarska tehnika). Od 1995. godine surađujem u izradi mrežnih servisa, instalaciji programske podrške i lokalnih mreža na fakultetima Sveučilišta u Splitu u okviru Hrvatske akademske i istraživačke mreže CARNet. Pohvaljena sam od strane CARNet-a za ukupni doprinos u 1997. godini.
Na fakultetima Sveučilišta u Splitu od ožujka 1996. vodim tečajeve Sveučilišnog Računskog Centra u Zagrebu. U III (matematičko-informatičkoj) gimnaziji u Splitu predavala sam predmete: Programski jezik C; Programski jezik PASCAL i Osnove informatike.
Od listopada 1997. zaposlena sam na Fakultetu prirodoslovno matematičkih znanosti i odgojnih područja u Splitu. Magistrirala sam u ožujku 2002. na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu i stekla stručni naziv magistar znanosti iz polja Računarstva, smjer Jezgra računarstva. Učestvujem u projektu Prikaz vremenski i vremenski neizrazitog znanja Ministarstva znanosti i tehnologije i CARNetovom projektu Rak dojke.