Prof. prim. dr. sc.Deni Karelović, dr. med.
specijalist ginekologije i opstetricije i uže specijalizacije ginekološke onkologije

ŽIVOTOPIS


I. PODACI O ŽIVOTU

A) OSOBNI PODACI

Adresa
Posao: Klinika za ženske bolesti i porode Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, Klinički bolnički centar Split, Spinčićeva 1, 21000 Split, Hrvatska
Kuća: Borisa Papandopula 9, 21000 Split, Hrvatska

Broj telefona
+385 21 556023
+385 98 360423

Elektronska pošta
Deni.Karelovic@kbsplit.hr  ili   deni@kbsplit.hr

Web adresa
http://www.kbsplit.hr/karelovic.htm

Narodnost i državljanstvo
Hrvat, hrvatsko

Datum i mjesto rođenja
13. travnja 1967., Split, Hrvatska

Bračni status
Oženjen, supruga Marija
Sin, Mikula

Matični broj znanstvenika
227886

B) OBRAZOVANJE

 • Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu-Studij u Splitu (1986.-1991.)
 • Staž – Dom zdravlja Split (1992.)
 • Stručni ispit (Zagreb, 1993.)
 • Poslijediplomski studij Onkologija.  Sveučilište u Zagrebu (1993.-1995.) 

C) OSTALE KOMPETENCIJE

 • Predavač prve pomoći u nastavi za vozače na motorni pogon, reg. br. 23/95.
 • Vozačka dozvola (br. 0220064) za kategorije vozila: B, C, G i H
 • Autonomni ronilac, CMAS diver two star, reg.br. HRV/CRO/P2/00/000203

D) ZAPOSLENJE

 • Hrvatska vojska. Dragovoljac (1991.-1993.)
 • Dom zdravlja Split (1993.-1994.)
 • Hitna pomoć Split (1994.-1995.)
 • Dom zdravlja Ploče (1995.-1996.)
 • Klinika za ženske bolesti i porode, Klinički bolnički centar Split, Spinčićeva 1, 21000 Split (1996.- ,  zamjenik v. d. predstojnika Klinike za ženske bolesti i porode, 28.5.2010. -1.8.2013.; v. d. predstojnika Klinike za ženske bolesti i porode: 2013. -)
 • Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu, kumulativno 25 % (2008.-)

E) ZNAČAJNIJE FUNKCIJE U SLUŽBI

 • Načelnik zdravstvene struke, 114. Brigade HV-a, satnik  (1991.-1993.)
 • CARNet koordinator KBC Split 2007.-2009. Izradio Web stranicu ustanove, prva bolnička web stranica u RH, prema CARNetu tada najbolja
 • Povjerenstvo za koordinaciju provedbe Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka vrata maternice, Ministarstvo zdravlja
 • Koordinator za eliste čekanja i enaručivanje, KBC Split (2013.)
 • Stalni član Stručne grupe za procjenu zahtjeva i tužbi usmjerenih prema KBC-u Split (2012. -)
 • Koordinator za zaštitu i pomoć žrtvama seksualnog nasilja KBC-a Split (2013.-)
 • Zamjenik predstojnika Klinike za ženske bolesti i porode, KBC-a Split (28.5.2010. -1.8.2013.)
 • Pročelnik Odjela operativne ginekologije, Klinike za ženske bolesti i porode KBC-a Split (2013.-)
 • Predstojnika Klinike za ženske bolesti i porode, KBC-a Split (1.8.2013. -)
 • Pročelnik Odsjeka za primaljstvo Fakulteta zdravstvenih studija, Sveučilišta u Splitu (2013. -)
 • Pročelnik Katedre za ginekologiju i opstetriciju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu (2013.-)

F) NAGRADE, ODLIKOVANJA I PRIZNANJA

 • Zahvalnica zapovjednika 114. brigade Hrvatske vojske, za doprinos u radu saniteta, Split 1992.
 • Odlikovanje Spomenicom Domovinskog rata Republike Hrvatske, odlukom predsjednika RH, 1994.,  za dragovoljno sudjelovanje u kontinuitetu od 1991. do 1993. godine
 • Odluka predsjednika RH o dodjeli čina pričuvnog satnika zdravstvene struke 114. brigade HV, Zagreb 1994.
 • Zahvalnica Skupštine Hrvatskog liječničkog zbora za sudjelovanje u Domovinskom ratu, 1997.
 • Zahvalnica za doprinos u podizanju bolničkog standarda. Klinička bolnica Split, 2004.
 • Pohvalnica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, autoru najboljeg nastavnog štiva u akademskoj godini 2011./12. (Infekcije u ginekologiji i perinatologiji. Zagreb: Medicinska naklada, 2012. - Udžbenik Sveučilišta u Splitu).

G) USAVRŠAVANJE

 • Sekundarijat  – Klinika za ženske bolesti i porode u Splitu (1996.)
 • Specijalizacija iz ginekologije i opstetricije. Specijalistički staž: Klinika za ženske bolesti i porode, KB Split (18. rujna 1997. – 3. prosinca 2001.); Klinika za ženske bolesti i porode KBC-a Rebro, Zagreb. Specijalistički ispit iz ginekologije i opstetricije položen 22. travnja 2002. u Zagrebu.
 • Subspecijalizacija iz onkološke ginekologije. KBC Rijeka, mentor prof. dr. Herman Haller 2008.-2010. Subspecijalistički ispit iz onkološke ginekologije položen 2010. u Rijeci.

Poslijediplomski tečajevi (značajniji)

 • Hitna medicinska pomoć u izvanbolničkim uvjetima. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Zagreb, 1996.
 • Rak dojke, dijagnostika i liječenje. Hrvatski liječnički zbor Dubrovnik. Dubrovnik, 1996.
 • Bakterijska vaginoza i liječenje. Klinika za ženske bolesti i porode KB Split. Split, 1998.
 • Medicina ronjenja za liječnike. Hrvatsko društvo za pomorsku, podvodnu i hiperbaričnu medicinu Hrvatskog liječničkog zbora. Split, 1999.
 • Poslijediplomsko usavršavanje za liječnike iz medicine ronjenja. Hrvatsko društvo za pomorsku, podvodnu i hiperbaričnu medicinu Hrvatskog liječničkog zbora. Split, 1999.
 • European School of Perinatal Medicine. Europian association of perinatal medicine. Bežanec, 2001.
 • Novije spoznaje o ulozi placente. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Poslijediplomski tečaj I. kategorije. Zagreb, 2001.
 • Hipertenzija i trudnoća. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Poslijediplomski tečaj I. kategorije. Zagreb, 2002.
 • Dijabetes i trudnoća. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Poslijediplomski tečaj I. kategorije. Zagreb, 2002.
 • Urinarna inkontinencija i liječenje urinarnih infekcija. KB Split, Split, 2002.
 • Upotreba mikroniziranog progesterona – Utrogestana u ginekologiji i porodništvu. KB Split, Split, 2002.
 • Ultrazvuk dojke. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Poslijediplomski tečaj I. kategorije. Zagreb, 2003.
 • Dijagnostika, liječenje i prognoza zloćudnih tumora jajnika. Poslijediplomski tečaj I. kategorije. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Zagreb, 2003.
 • Dijagnostika, liječenje i prognoza zloćudnih tumora tijela maternice. Poslijediplomski tečaj I. kategorije. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Zagreb, 2004.
 • Dijagnostika, liječenje i prognoza preinvazivnih i ranih invazivnih neoplazija vulve, vagine i cerviksa. Poslijediplomski tečaj I. kategorije. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Zagreb, 2005.
 • Mirena u liječenju menoragije. Split, 2006.
 • Ginekološka kirurgija i endoskopija – Kurt Semm. Poslijediplomski tečaj I. kategorije s međunarodnim sudjelovanjem. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Osijeku. Osijek, 2007.
 • Europian School of Genetic Medicine – Hybrid Course in Non-Invasive Prenatal Diagnosis. Bologna, 2008., RTC in Split
 • Workshop On Diagnostic And Operative Hysteroscopy. European Society for Gynecological Endoscopy (ESGE). Maribor, 2008.

Kongresi i simpoziji

 • XV. perinatalni dani. Zagreb, 1996.
 • Drugi hrvatski  kongres  ultrazvučne dijagnostike, Dubrovnik 1997. (predavač)
 • Treći simpozij Hrvatskog društva za medicinsku informatiku. Split, 1997. (predavač) 
 • XVIth European Congress of Perinatal Medicine. Zagreb, 1998.
 • Drugi hrvatski kongres ginekologa i opstetričara. Dubrovnik, 1998.
 • The Fourth International Congress on Physiological Anthropology. Zagreb, 1998.
 • II. kongres hrvatskog društva za otorinolaringologiju i cervikofacijalnu kirurgiju. Split, 1998.
 • XXIV.  International  Congress of Audiology. Buenos  Aires, Argentina 1998.
 • XVII. perinatalni dani. Zagreb, 1999.
 • The XXIV. international millenium congress of ophthalmology. Rijeka 2000.
 • 2nd Croatian Congress on Pathology and Forensic Medicine with International Participation. Split, 2000.
 • XVIII. perinatalni dani. Split, 2000. (predavač, član organizacijskog odbora)
 • Senologija 2000. Zagreb, 2000.
 • 1st World Congres of Perinatal Medicine in Developing Countries. Tuzla, 2000.
 • 1st Croatian Congress on Telemedicine with International Participation. Makarska, 2002.
 • Treći hrvatski kongres ginekologa i opstetričara. Plitvička jezera, 2001.
 • XIX. perinatalni dani. Zagreb, 2002.
 • CARNet Users Conference 2002. Zagreb, 2002.
 • 1st croatian congress   on telemedicine with international participation. Makarska, 2002.
 • 6th biennial congress, Controversies in oral medicine. Lisbon, 2002. (koautor)
 • Drugi kongres Hrvatskog društva za radioterapiju i onkologiju s međunarodnim sudjelovanjem. Opatija, 2003.
 • XVII. FIGO World Congress of Gynecology and Obstetrics. Santiago, 2003.
 • II. kongres Hrvatskog senološkog društva s međunarodnim sudjelovanjem. Dubrovnik, 2003.
 • 6. simpozij o spolno prenosivim bolestima i urogenitalnim infekcijama s međunarodnim sudjelovanjem.  Opatija, 2004. (pozvani predavač)
 • Prvi hrvatski simpozij o sindromu Down s međunarodnim sudjelovanjem. Split, 2004.
 • 7. simpozij o spolno prenosivim bolestima i urogenitalnim infekcijama, simpozij Slavka Schonwalda s međunarodnim sudjelovanjem. Opatija, 2005.
 • 10. simpozij u povodu 36. obljetnice primjene ultrazvuka u prenatalnoj dijagnostici u RH. Zagreb, 2005.
 • 13th Congres of European Union for School and University Health and Medicine. Dubrovnik, 2005.
 • 8. simpozij o spolno prenosivim bolestima i urogenitalnim infekcijama, simpozij Slavka Schonwalda s međunarodnim sudjelovanjem. Opatija, 2006.
 • XVIII. FIGO World Congress of Gynecology and Obstetrics. Kuala Lumpur, 2006.
 • 70. Znanstveno-stručni simpozij s međunarodnim sudjelovanjem. Virusni hepatitisi, infekt u imunokompromitiranih. Dubrovnik, 2006. (pozvani predavač)
 • 5th Croatian Congress on Infectious Diseases. Zadar, 2006. (pozvani predavač)
 • Simpozij Kontroverze u minimalno invazivnoj ginekološkoj kirurgiji. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Osijeku. Osijek, 2007.
 • 9. simpozij o spolno prenosivim bolestima i urogenitalnim infekcijama, simpozij Slavka Schonwalda s međunarodnim sudjelovanjem. Opatija, 2007.
 • Peti hrvatski kongres ginekologa i opstetričara s međunarodnim sudjelovanjem. Opatija, 2007.
 • The 23rd IUSTI - Europe Conference on sexually transmitted infections and HIV/AIDS. Cavtat / Dubrovnik, 2007.
 • 1. hrvatski kongres ginekološke onkologije s međunarodnim sudjelovanjem. Zagreb, 2008;66.
 • 10. simpozij o spolno prenosivim bolestima i urogenitalnim infekcijama, simpozij Slavka Schonwalda s međunarodnim sudjelovanjem. Opatija, 2008.
 • 13th  International Congress on Infectious Diseases. Kuala Lumpur, 2008.
 • 1. hrvatski kongres ginekološke onkologije s međunarodnim sudjelovanjem. Zagreb, 2008.
 • 3. Požeški simpozij o infektivnim bolestima s međunarodnim sudjelovanjem. Požega, 2009;20.
 • 1. hrvatski kongres o urogenitalnim i spolno prenosivim infekcijama. Opatija, 2009.
 • International Workshop of the European Society of Gynaecological Oncology (ESGO). Split, 2009.
 • 2. hrvatski kongres o urogenitalnim i spolno prenosivim infekcijama s međunarodnim sudjelovanjem. Opatija, 2010.
 • 3. hrvatski kongres o urogenitalnim i spolno prenosivim infekcijama s međunarodnim sudjelovanjem. Opatija, 2011.
 • 4.  hrvatski kongres o urogenitalnim i spolno prenosivim infekcijama s međunarodnim sudjelovanjem. Opatija, 2012.
 • 2. Hrvatski kongres ginekološke onkologije s međunarodnim sudjelovanjem. Zagreb, 2012.
 • 5.  hrvatski kongres o urogenitalnim i spolno prenosivim infekcijama s međunarodnim sudjelovanjem. Opatija, 2013.

H) AKADEMSKO - STRUČNI STUPNJEVI

 • Doktor  medicine,  Medicinski  fakultet  Sveučilišta u Zagrebu (1986. položen državni ispit)
 • Magistar medicinskih znanosti, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (31. srpnja 1998. god.)
 • Doktor medicinskih znanosti, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci (26. lipnja 2006.)
 • Primarijus (2012.)

I) ZNANSTVENI STUPNJEVI

 • Asistent u Katedri za biofiziku i znanstvenu metodologiju, u području Prirodnih znanosti, za predmet Informatika i Uvod u znanstveni rad, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu (2000.)
 • Asistent u Katedri za ginekologiju i porodništvo, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu (2002.)
 • Znanstveni suradnik u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo – polje kliničke medicinske znanosti, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu (4. prosinca 2006.)
 • Docent u Katedri za ginekologiju i porodništvo, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu (18. siječnja 2007.)
 • Viši znanstveni suradnik u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo – polje kliničke medicinske znanosti, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu (12. travnja 2010.)
 • Izvanredni profesor u Katedri za ginekologiju i porodništvo, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu (6. svibnja 2010.)
 • Znanstveni savjetnik u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo – polje kliničke medicinske znanosti, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu (13. studenog 2013.)

J) JEZICI

 • Hrvatski, materinji jezik
 • Aktivno znanje engleskog jezika
 • Pasivno znanje talijanskog jezika

K) HOBI

 • Podvodni ribolov
 • Autonomno ronjenje
 • Trčanje po Marjanu
 • Tenis
 • Fotografija
 • Sviranje klavira
 

II. ZNANSTVENA DJELATNOST

II.I. POPIS RADOVA

A)        Kvalifikacijski radovi

1.1.      Karelović D. Laringomikroskopija i rano otkrivanje karcinoma glasnice (diplomski). Split: Sveučilište u Splitu; 1991.
         
2.2.      Karelović D. Utjecaj ratnih prilika na morfološka obilježja i preživljenje bolesnika s rakom dojke (magistarski) Zagreb: Sveučilište u Zagrebu; 1998.

3.3.      Karelović D. Tumorska obilježja i preživljenje oboljelih od raka dojke tijekom 15 godišnjeg razdoblja: odnos prijeratnog, ratnog i poslijeratnog razdoblja (disertacija). Rijeka: Sveučilište u Rijeci; 2006.

B)        Radovi objavljeni u časopisima koji se indeksiraju u Current Contentsu

4.1.      Karelovic D, Ognjenovic M, Cekic-Arambasin A, Tadin I. Physiological anthropology and the Internet. Coll Antropol 1998;22 (Suppl):1-5.

5.2.      Ognjenovic M, Karelovic D, Vrebalov Cindro V, Tadin I. Oral lichen planus and HLA A. Coll Antropol 1998;22 (Suppl):89-92.

6.3.      Ognjenovic M, Karelovic D, Mikelic M, Tadin I, Vrebalov Cindro V. Oral lichen planus and HLA B. Coll Antropol 1998;22 (Suppl):93-6.

7.4.      Ognjenovic M, Karelovic D, Cekic-Arambasin A, Tadin I, Vrebalov Cindro V. Oral lichen planus and HLA DR. Coll Antropol 1998;22 (Suppl):97-102.

8.5.      Vrebalov Cindro V, Reic P, Ognjenovic M, Jankovic S, Andelinovic S, Karelovic D, Kapural L, Rakic M, Primorac D. Peripheral nerve war injuries. Mil Med 1999;164:351-2.

9.6.      Vlasic-Matas J, Rumboldt Z, Karelovic D. Renoprotective Role of Nifedipine During Gentamicin Therapy: Randomized Controlled Trial. Croat Med J 2000;   15;41:417-22.

10.7.    Tadin  I,   Roje  D,   Banovic  I,   Karelovic  D,  Mimica  M.   Fetal  reduction  in multifetal pregnancy – medical  and ethical dilemmas. Yancei Med J 2002; 2002;43:252-8.

11.8.    Bojic L, Ermacora R, Karelovic D, Hozo I. Should we screen for asymptomatic left ventricular dysfunction in glaucoma patients? Ann Saudi Med 2001;21;1-2:35-7.

12.9.    Bojic L, Vojnikovic B,  Karelovic D, Jukic-Lesina T. Acute angle-closed glaucoma and meteorological factors in Split, Croatia. Coll Antropol 2001; 25 (Suppl S):105-9.

13.10.  Tadin I, Bojic L, Mimica M, Karelovic D, Dogas Z. Hypertensive Retinopathy and Pre-eclampsia. Coll Antropol 2001;25 (Suppl S):77-81.

14.11.  Ivanisevic M, Karelovic D.  The incidence of central retinal artery occlusion in the district of Split, Croatia. Ophthalmologica 2001;215:245-6.

15.12.  Miletic T, Aberle N, Mikulandra  F, Karelovic D,  Zakanj Z, Banovic  I, Tadin I, Periša M, Ognjenovic  M,  Tadic  T. Perinatal outcome of pregnancies in women aged 40 and over. Coll Antropol 2002;26:251-8.

16.13.  Vlasic-Matas J, Karelovic D, Bukovic D, Hrgovic I, Hrgovic Z. Aneurysma der A. iliaca als Differenzialdiagnose des Harnverhalts. Aktuel Urol 2004;35:62-4.

17.14.  Karelovic D, Bukovic D, Strinic T, Ognjenovic M, Bojic L, Bukovic N,   Stranceric T.   Influence of War Circumstances on Tumor Morphological Characteristics in Patients with Breast Cancer. Coll Antropol 2002;26:99-106.

18.15.  Strinic T, Buković D, Karelovic D, Despot A, Bukovic N, Giudici E, Silovski H. Socio-demographic characteristics of postmenopausal estrogen users. Coll        Antropol 2002;26:245-9.

19.16.  Bojic L, Mandic Z, Bukovic D, Karelovic D, Strinic T. Circulating platelet aggregates and progression of visual field loss in glaucoma. Coll Antropol  2002;26:589-93.

20.17.  Strinic T, Bukovic D, Karelovic D, Bojic L, Stipic I. The effect of delivery on regression of abnormal cervical cytologic findings. Coll Antropol 2002;26:577-82.

21.18.  Kokic S,  Bukovic D, Radman M, Capkun V, Gabric N,  Lesko V,  Karelovic D,  Stanceric T. Lispro insulin and metformin versus other combination in the diabetes mellitus type 2 management after secondary oral antidiabetic drug failure. Coll Antropol 2003; 27:181-7.

22.19.  Bojic L, Mandic Z, Novak Laus K, Sonicki Z, Karelovic D. A study of    replacement of Timolol – Pilocarpine with Latanoprost in Pseudoexfoliation glaucoma. Coll Antropol 2004;27:729-34.

23.20.  Misic Z, Mamic I, Krezo S, Plavec A, Vrdoljak S, Karelovic D. Delivery of Medical Services to Different National Groups during the War: An Example from Bosnia and Herzegovina, 1991-2000. Mil Med 2005;170:9-13.

24.21.  Zekan J, Mutvar A, Huic D, Petrovic D, Karelović D, Mitrovic L. Reliability of sentinel node assay in vulvar cancer: The first Croatian validation trial. Gynecol Oncol 2012; 126(1):99-102. (Impact Factor: 3.760)

C)        Radovi objavljeni u časopisima koji se indeksiraju u drugim međunarodnim indeksnim publikacijama (IM, EM)

25.1.  Karelović D, Strinic T, Ognjenović M, Karelović M, Branica Z. Povijest raka dojke. Med Jad 1999;29:127-33.  (EM)

26.2.  Ognjenović M, Karelović D, Matulić J, Račić G, Strinić T, Bosančić S, Matulić Z. Oralni lichen planus i diabetes mellitus. Med Jad 2000;30:173-8.  (EM)

27.3.  Karelović D, Ognjenović M, Lučin Z, Matulić J, Račić G, Strinić T, Matulić Z. Otorinolaringologija na Internetu. Med Jad 1999;29:135-42.  (EM)

28.4.  Strinić T, Karelović D, Ognjenović M. Plućna ventilacijska funkcija u bolesnica s miomom maternice i stresnom  inkontinencie mokraće u prijemenopauzi. Med Jad 1999;29:77-84.  (EM)

29.5.  Kovacic Z, Ivanisevic M, Rogosic V, Plavec A, Karelovic D. Ciklokriokoagulacija u liječenju neovaskularnog glaukoma. Liječ Vjesn 2005; 126:240-2. (IM)

30.6.  Strinić  T, Busic  T, Karelovic  D. Citološki nalazi cervikalne intraepitelne neoplazije u trudnoći. Med Jad 1998; 28:115-23. (EM)

31.7.    Strinic   T,   Punda-Polic  V,   Karelovic  D,  Gabric  Z,  Branica  Z.   Infekcija klamidijom trahomatis u žena sa spontanim pobačajima. Gynaecol Perinatol 2000;9:45-7.   (EM)

32.8.   Račić G, Matulić J, Karelović D, Bojić L, Ognjenović M, Matulić Z. Steroids in nasal surgery. Med Jad 2000;30:73-80.  (EM)

33.9.    Račić G,  Matulić  J,  Karelović D,  Pintarić  I,  Ognjenović M.  Sudden  sensory neural  hearing  loss  and  hyperbaric  oxygen  therapy.  Med Jad. 2000;30:81-91.  (EM)

34.10.  Račić G,  Matulić  J,  Karelović D,  Bojic L, Ognjenović M, Matulic Z. The effects of postoperative steroids in the reconstruction of the nasal pyramide.  Med Jad 2000;30:73-80.  (EM)

35.11.  Bosančić  S,  Karelović D,  Ognjenović  M,  Strinić T. Utjecaj šećerne bolesti na perinatalni ishod. Med Jad 1999;29:159-66. (EM)

36.12.  Mišić Ž, Krezo S, Bačić B, Mamić I, Karelović D, Bošnjak T, Čićak M, Baranik J, Medjedović V. Distocija ramena u rodilištu Livno za vrijeme rata 1990.-1994. godine. Gynaecol Perinatol 2002;11:26-33.  (EM)

37.13.  Matulić J, Karelović D, Račić G,  Matulić Z, Ognjenović M,  Juretić - Kuščić Lj. Kirurško liječenje bolesti paratiroidnih žlijezda. Med Jad. 2000;30:93-100. (EM)

38.14.  Barle  M,   Bucat  M,   Karelović  D,  Banović  I,  Budimir  M,   Ognjenović  M. Parenteralna prehrana u strojno ventilirane novorođenčadi. Ginaecol Perinatol 1999;8(Suppl):132-5.  (EM)

39.15.  Mimica M, Banović I, Tadin I, Karelović D, Roje D. Prosudba fetalne hipoksije mjerenjem fetalnog protoka krvi. Ginaecol Perinatol 1999;8(Suppl 1):88-93.  (EM)

40.16.  Karelović D,  Strinić  T,  Ognjenović  M,  Bojić  L.  Internet  i  njegova  korist  u pedijatriji i znanosti. Paediatr Croat 2000;44 (Suppl 1):1-6.  (EM)

41.17.  Mišić Ž, Krezo S, Karelović D, Strinić T. Razvoj porodništva u kninskoj bolnici nakon oslobođenja 1995. godine. Liječ Vjesn 2000; 122:195-7.  (IM)

42.18.  Tadin I, Roje D, Vulić M, Karelović D, Banović I, Mimica M. Vučinović M, Mikulandra F. Dovršenje trudnoće s fetalnom hipotrofijom. Gynaecol Perinatol 2000;9(Suppl 2):41-4.   (EM)

43.19.  Mišić Ž, Krezo S, Karelović D, Mamić I, Čičak M, Bićanić M, Bošnjak T, Karačić S. Porodnička djelatnost u Livnu i Hercegbosanskoj županiji za vrijeme rata 1990.-1994. godine. Gynaecol Perinatol 2000;9:145-8.  (EM)

44.20. Strinić T, Karelović D, Branica Z, Gabrić Ž. Trudnoća poslije konizacije vrata maternice. Med Jad 2000;30:207-13.  (EM)

45.21.  Strinic T, Tomic S, Pejkovic L, Eterovic D, Ilic Forko J, Karelovic D. A cure from the small cell neuroendocrine carcinoma of the uterine cervix following conventional surgery. Zentralbl Gynakol 2000;122:1-3. (IM)

46.22.  Bojic L, Bagatin J, Ivanisevic M, Hozo I, Racic G, Karelovic D. Influence of betaxolol and timolol on the venous tone in glaucoma patients. Int Ophthalmol 2001;23:149-53. (IM)

47.23.  Mišić Ž, Mamić I, Krezo S, Baranik J, Karelović D, Bačić B. Distocija ramena u kninskom rodilištu. Gynaecol Perinatol 2001;10:96-100.  (EM)

48.24.  Mišić Ž, Mamić I, Baranik J, Krezo S, Karelović D, Bačić B. Perinatalna skrb u  Livnu u ratu i neposrednom poraću. Gynaecol Perinatol 2001;10:174-9.  (EM)

49.25.  Ivanišević M, Kovačić Ž, Stanić R, Bojić L, Karelović D, Vuković I. Incidence of central retinal vein occlusion. Acta Clin Croat 2002;41:331-4.  (EM)

50.26.  Misic Z, Krezo S, Mamic I, Baranik J, Karelovic D, Skoro I, Bosnjak T, Miljko M. Perinatal care in Livno immediately after the war from 1995 to 1999. Med Arh 2003;57:39-44.  (IM)

51.27.  Krezo S, Mišić Ž, Mamić I, Karelović D, Bačić B. Serklaže cerviksa u livanjskoj bolnici 1986.-2002. godine. Gynaecol Perinatol 2003;12:164-8.  (EM)

52.28. Mišić Ž, Krezo S, Mamić I, Karelović D, Baranik J, Bačić B, Bošnjak T. Distocija ramena u rodilištu Livno u periodu poraća 1995.-2000. Med Jad 2003;33:57-68.  (EM)

53.29.  Hrgovic Z,  Bukovic D,  Mrcela M,  Hrgovic I, Slebzehnrübl, Karelovic D. Fatal Amnioinfusion with Previous Choriocarcinoma in a Parturient Woman. Zentralbl Gynakol 2004;126:93-5.  (IM)

54.30.  Vucinovic M, Jadric H, Karelovic D, Roje D, Haspl-Hundric Z, Hrgovic Z, Vucinovic Z. Haemolytic Disease of the New-born from a Mother with Anti-Kell, Anti-E and Anti-Vel Antibodies.  Z Geburtsh Neonatol 2004; 208:197-202. (IM)

55.31.  Karelović D, Krželj V, Pezelj D. Genitalne infekcije uzrokovane ljudskim papilomavirusima u pedijatriji. Paediatr Croat 2005;49 (Supl 1):226-33. (EM)

56.32.  Misic Z. Mamic I, Krezo S, Plavec A, Bačić B, Karelović D. Perinatalni ishod višeplodnih trudnoća u rodilištima Knin i Livno 1990.-2002. godine. Liječ Vjesn 2005;127:7-11.  (IM)

57.33. Karelović  D,  Pejković  L. Zdjelična upalna bolest. Medicus 2006;15 (2):291-8. (EM)

58.34. Kovacic Z, Ivanisevic M, Karelovic D. The loss of visual field after proliferative diabetic retinopathy treatment with two different techniques of panretinal photocoagulation. Acta Med Croatica 2007;61:149-52.  (IM)               

59.35. Hrgovic Z, Bukovic D, Hirs I, Mrcela M, Karelovic D, Hrgovic I, Blazicevic V. Diffuse eosinophilic gastroenteropathy with pleural effusion and ascites. Med Arh 2006;60(6 Suppl 1):57-9. (IM)

60.36.  Karelović D. Primjena azitromicina u ginekologiji. Medicus 2008;17 (2):51-8. (EM)

61.37.  Karelović D.  Infekcija  klamidijom trahomatis serotipa D do K u žena. Medicus 2009;18 (1):29-41.(EM)

62.38.  Karelović D., Karelović L, Antončić-Furlan I. Sprječavanje vertikalne transmisije infekcija u porodu. Gynaecol Perinatol 2010;19 (Suppl. 1):S 114-8.(EM)

63.39.  Karelović D, Karelović L, Zekan J. Vulvovaginalna kandidoza. Medicus 2012;21 (1):109-16.

D)       Ostali radovi

64.1.    Karelović D, Ognjenović M, Lučin Z. Bolnice na Internetu. Med inform 1997;3: 103-5.

65.2.    Branica Z, Banović I, Karelović D, Mimica M. Utjecaj  morskog okoliša na tijek  trudnoće. Medicina 1997;33:29-33.

66.3.    Puharić M,   Karelović D.   Upotreba  računala i  Interneta  u  knjižnici  Kliničke bolnice Split. Bibliotekarski vjesnik 2000.

67.4.    Karelović D,  Strinić T,  Ognjenović M,  Karelović M,  Branica Z.  Povijest raka dojke. Medika 2000;61:9-11.

68.5.   Karelović D,  Strinić  T,  Ognjenović  M,  Bojić  L.  Internet  i  njegova  korist  u  pedijatriji i znanosti. Medika 2000;62:13-6.

69.6.    Karelović D, Bojić L, Ognjenović M, Vlašić-Matas J, Đogaš Z, Mišić Ž, Mamić I. Utjecaj ratnih prilika na tumorska morfološka obilježja bolesnika s rakom dojke. Prvi hrvatski kongres vojne medicine. Zbornik radova. Zagreb 2000;326-31.

E)  Sažeci indeksirani u Current Contensu

70.1.    Karelovic  D,   Ognjenovic  M,   Mimica  M,   Branica  Z,   Strinic  T.   Perinatal medicine and the Internet. Prenat Neonatal Med1998;3(Suppl.1):155.   (CC)

71.2.    Mimica M, Banovic I, Karelovic D, Pejkovic L. The prognostic value of umbilical and fetal cerebral blood flow before induction of labour. Prenat Neonatal Med1998;3(Suppl 1):69.   (CC)

72.3.    Mimica M, Karelovic D, Tadin I, Benzon Z. Sonographic assessment of fetal disproportion and perintal outcome in small for gestational age fetuses. Ultrasound Obstet Gynecol 2000;16(Suppl 1):58.  (CC)

73.4.     Vrebalov Cindro V, Karelovic D, Titlic M. Peripheral nerve war injuries. Eur J Neurol 2000;7(Suppl 3):99.  (CC)

74.5.    Vrebalov-Cindro V, Karelovic D, Pintaric I, Matijaca M. Gunshot injuries of pheripheral nerves and nerve plexus. Clin Neurophysiolol 2000;111(Suppl l1):P8-14.  (CC)

75.6.    Vlašić-Matas J, Rumboldt Z, Karelovic D. Renoprotective Role of Nifedipine During Gentamicin Therapy: Randomized Controlled Trial. JAMA 2001; 258:862.  (CC)

76.7.    Karelovic D, Branica Z, Tadin I, Ognjenovic M, Talajic S, Roje D, Aracic N. Connection between oral and vaginal candidas. Int J Gynecol Obstet 2003;83 (Suppl 3):35.   (CC)

77.8.    Strinic T, Karelovic D. Embolization for Uterine Fibroids. Int J Gynecol Obstet 2003;83(Suppl 3):52.  (CC)

78.9.    Tadin I, Karelovic D, Bojic L, Vucinovic M, Roje D, Mimica M. Connection between Hypertensive Retinopathy and Pre-eclampsia. Int J Gynecol Obstet 2003;83(Suppl 3):65.  (CC)

79.10.  Roje D, Tadin I, Marusic J, Vulic M, Aracic N, Vucinovic M, Karelovic D. The Impact of Weight Gain in Pregnancy on Proportionality of Fetal Growth. Int J Gynecol Obstet 2003;83(Suppl 3):46.   (CC)

80.11.  Kopic DB,Sedensky M, Karelovic D, Balic I, Owen MD. Regional anesthesia in croatian obstetrics after Kybele education program. Anesthesiology 2007; 106:5. (CC)

F)        Sažeci kongresnih priopćenja koja se indeksiraju u drugim međunarodnim indeksnim publikacijama (IM, EM)

81.1.    Ognjenović M, Karelović D, Cekić-Arambašin A, Branica Z, Punda V, Tonkić M. Povezanost oralne i vaginalne kandidijaze. Acta Stomatol Croat 1998;32:178.   (IM)

82.2.    Karelović D, Branica Z, Ognjenović M, Mimica M, Lavčević T, Banović I. Povezanost vaginalne i oralne kandidijaze. Gynaecol Perinatol 1999;8(Suppl 1):159.  (EM)

83.3.    Roje D, Tadin I, Karelović D, Benzon Z, Mimica M. Učestalost anemije u trećem trimestru trudnoće i njen utjecaj na fetalni rast. Gynaecol Perinatol 1999; 8(Suppl 1):163.   (EM)

84.4.    Branica Z, Karelović D, Branica D, Banović I. Profilaktički okret kod stava zatkom. Gynaecol Perinatol 1999; 8 (Suppl 1):175. (EM)

85.5.   Strinić T, Punda-Polić V, Karelović D, Jakus I. Utjecaj infekcije chlamydiom trachomatis na prijevremeni porod i rađanje djece niske porodne težine. Medicina 1997;33:169.

86.6.   Karelović D, Lučin Z, Ognjenović M. Otorinolaringologija i Internet. HMA 1998;22(Suppl. 2):142.

87.7.    Mikulandra F, Periša M, Tadin I, Karelović D, Junaković M, Dubovečak Ž, Miletić T, Mikulandra K. Prijevremeni porod u prvorotkinja s 40 i više godina. Gynaecol Perinatol 2001;10(Suppl 1):126.  (EM)

88.8.  Tadin I, Vukušić-Pušić T, Meštrović Z, Banović I, Mimica M, Karelović D. Blizanačka trudnoća i prijevremeni porod. Gynaecol Perinatol 2001;10(Suppl 1):129.  (EM)

89.9.  Čićak M, Medjedović V, Krezo S, Mamić I, Mišić Ž, Bošnjak T, Bačić B, Karelović D, Zadro B. Razvoj porodništva u kninskoj bolnici nakon oslobođenja 1995. godine. Gynaecol Perinatol 2001;10(Suppl 1):146.  (EM)

90.10. Mamić I, Krezo S, Medjedović V, Čićak M, Bošnjak T, Bačić B, Mišić Ž, Karelović D. Porodnička djelatnost u Livnu i Hercegbosanskoj županiji za vrijeme rata 1990.-1994. godine. Gynaecol Perinatol 2001;10 (Suppl):146. (EM)

91.11.  Karelović D, Banović I, Šunj M, Meštrović Z. Utjecaj ratnih prilika na tumorska morfološka obilježja i preživljenje bolesnika s rakom dojke. Gynaecol Perinatol 2001;10(Suppl 1):154. (EM)

92.12.  Mišić Ž, Krezo S, Bičanić M, Čićak M, Mamić I, Karačić S, Karelović D. Razvoj porodništva u kninskoj bolnici nakon oslobođenja 1995. godine. Gynaecol Perinatol 2000;9(Suppl 2):83.

93.13.  Mimica M, Karelović D, Tadin I, Benzon Z. Fetalna hipotrofija i perinatalne komplikacije s obzirom na neonatalni ponderalni indeks. Gynaecol Perinatol 2000;9(Suppl 2):88.

94.14. Strinić T, Karelović D. Usporedba razine serumskog kortizola eutrofične i     hipotrofične terminske djece. Gynaecol Perinatol 2000;9(Suppl 2):88.

95.15.  Polić B, Barle M, Banović I, Karelović D, Dodig J, Mratinović-Mikulandra, Budimir M, Bucat M. Procijepljenost novorođenčadi BCG-om i hepatitis B cjepivom u KB Split. Gynaecol Perinatol 2000;9(Suppl 2):95.

96.16.  Banović I, Karelović D, Bosančić S, Branica Z, Mišić Ž. Utjecaj šećerne bolesti na perinatalni ishod. Gynaecol Perinatol 2000;9(Suppl 2):85.

97.17.  Mišić Ž, Mamić I, Krezo S, Karelović D. Perinatalni ishod iz višeplodnih trudnoća u rodilištima Knin i Livno 1990.-2002. godine. Gynaecol Perinatol 2003;12(Suppl 1):176.

98.18.  Krezo S, Mišić Ž, Mamić I, Karelović D. Serklaže cerviksa u livanjskoj bolnici od 1986.-2002. godine. Gynaecol Perinatol 2003;12(Suppl 1):176.

99.19.  Karelović D, Tadin I, Strinić T, Vidović S, Vrdoljak E, Kosović I, Marušić J, Benzon S, Meštrović Z, Branica D. Rak endometrija u Klinici za ženske bolesti i porode KB Split. Gynaecol Perinatol 2004;13(Suppl 1):131.

100.20. Strinić   T,    Karelović   D,   Radić   A,    Šumilin  L.    Uspješnost   liječenja recidivne stresne inkontinencije operacijskom metodom slobodne vaginalne trake. Gynaecol Perinatol 2004;13(Suppl 1):136.

101.21.Mišić Ž, Mamić I, Krezo S, Karelović D, Bačić B. Perinatalni ishod iz višeplodnih trudnoća u rodilištima Knin i Livno 1990.-2002. godine. Gynaecol Perinatol 2004;13(Suppl 1):182.

102.22.Krezo S, Mišić Ž, Mamić I, Karelović D, Bačić B. Serklaže cerviksa u livanjskoj bolnici od 1986-2002.godine. Gynaecol Perinatol 2004;13(Suppl 1):181.

103.23.Tadin I, Karelović D, Bojić L, Mimica M, Vučinović M, Aračić N, Roje D. Hipertenzivna retinopatija i preeklampsija. Gynaecol Perinatol 2004;13(Suppl 1):179.

104.24.Roje  D,  Tadin I,  Marusic  J,  Vulic  M,  Aracic  N,  Vucinovic M, Karelovic D. Utjecaj prirasta mase trudnice na proporcionalnost fetalnog rasta. Gynaecol Perinatol 2004;13(Suppl 2):144.

105.25. Kopić D, Ujević A, Karelović D. Presence of regional techniques in Croatian obstetrics. Liječ Vjesn 2005;127(Suppl 2):141.

106.26.Mamić I, Mišić Ž, Krezo S, Plavec A, Bačić B, Karelović D. Perinatal outcome of twin pregnancies in maternity wards Knin and Livno 1990 - 2002. Gynaecol Perinatol 2005;14(Suppl 2):S117-43.

G)       Sažeci priopćenja s međunarodnih znanstvenih skupova

107.1.  Karelović D, Ognjenović M, Cekić-Arambašin A, Eterović D. Physiological antropology and Internet. Abstract book. The Fourth International Congress on Physiological Anthropology. Zagreb 1998;34.

108.2.  Karelović D, Ognjenović M, Cekić Arambašin A, Vrebalov Cindro V, Eterović D. Oral lichen planus and HLA B. Abstract book. The Fourth International Congress on Physiological Anthropology. Zagreb 1998;33.

109.3.  Ognjenović M, Cekić Arambašin A, Karelović D, Primorac D, Eterović D. Association of oral lichen planus with carbohydrate metabolism disorders and HL DR antigens. Abstract book. The Fourth International Congress on Physiological Anthropology. Zagreb 1998;55.

110.4.  Eterović D, Ognjenović M, Cekić-Arambašin A, Karelović D. Oral lichen planus and it’s conection with human leukocite antigens type A. Abstract book. The Fourth International Congress on Physiological Anthropology. Zagreb 1998;18-9.

111.5.  Lučin   Z,   Karelović   D.     Vertigo    as  symptom    of    serious    intracranial disorder. Abstract book. XXIV.  International  Congress of Audiology. Buenos  Aires, Argentina 1998;56.

112.6.  Karelović D, Anđelinović Š, Primorac D, Mišić Ž, Mamić I, Čičak M, Bićanić M. Relationship between TNM classification and 6-years survival of patients with breast cancer treated in the Clinical Hospital Split. Abstract book. 2nd croatian congress on pathology and forensic medicine with international participation. Split 2000;11.

113.7.  Mišić Ž, Krezo S, Čićak M, Bičanić M, Karačić S, Mamić I, Karelović D. Development of obstetrics in Hospital Knin after liberation in 1995. Abstract book. 1st World congres of perinatal medicine in developing countries. Tuzla 2000;21.

114.8.  Bojić L, Karelović D, Medić A, Štambuk I, Kovačić Ž, Jukić-Lešina T. Acute closed angle glaucoma and meteorological factors in Split – Dalmatia county, Croatia. Abstract book. The XXIV. international millenium congress of ophthalmology. Rijeka 2000.

115.9.  Karelović D. Virtual Breast Cancer Center (invited lecture). Abstract book. 1st croatian congress   on telemedicine with international participation. Makarska 2002;46.

116.10.Karelović D. Hospitals on the Internet (invited lecture). Abstract book. 1st croatian congress on telemedicine  with international participation. Makarska 2002;107.

117.11.Karelović D, Maleš L, Mladenović S. Virtual Breast Cancer Centar. Abstract book. CARNet Users Conference 2002. Zagreb, 2002; 31.

118.12.Petrovečki M, Kern J, Karelović D, Ilakovac V. Medical Informatics Course at   the Croatian Medical Schools. CARNet Users Conference 2002, Bilten   Hrvatskog društva za medicinsku informatiku. Zagreb, 2002;12:15.

119.13.Karelović D. Virtual Breast Cancer Centar. CARNet Users Conference 2002,     Bilten Hrvatskog društva za medicinsku informatiku.  Zagreb, 2002;12:23.

120.14.Ognjenović M, Mikelić M, Karelović D, Cekić-Arambašin A. Connection between oral and vaginal candidiasis. Europian association of oral medicine. Abstract book. 6th biennial congress, Controversies in oral medicine. Lisbon, 2002;44.

121.15.Božić M, Jakić-Razumović J, Glavina M, Čapkun V, Bezić J, Karelović D. Prognostička vrijednost pS2 proteina u tkivu raka dojke: analiza 107 slučajeva. Abstract book. II. kongres Hrvatskog senološkog društva s međunarodnim sudjelovanjem. Dubrovnik, 2003;18.

122.16.Božić M, Jakić-Razumović J, Glavina M, Čapkun V, Bezić E, Karelović D. Prognostička vrijednost ekspresije pS2 proteina u tkivu raka dojke. Knjiga sažetaka. Drugi kongres Hrvatskog društva za radioterapiju i onkologiju s međunarodnim sudjelovanjem. Opatija, 2003;76-7.

123.17.Karelović D. Zdjelična upalna bolest i Chlamidia trachomatis. Knjiga sažetaka.6. simpozij o spolno prenosivim bolestima i urogenitalnim infekcijama s međunarodnim sudjelovanjem. Opatija, 2004;24.

124.18.Tadin I, Karelović D, Mimica M, Aračić N, Vučinovič M. Trisomija 21  u opstetriciji. Knjiga sažetaka. Prvi hrvatski simpozij o sindromu Down s međunarodnim sudjelovanjem. Split, 2004; 3.

125.19.Karelović D. Zdjelična upalna bolest i klamidija trahomatis. Knjiga sažetaka. 7. simpozij o spolno prenosivim bolestima i urogenitalnim infekcijama, simpozij Slavka Schonwalda s međunarodnim sudjelovanjem. Opatija, 2005;85.

126.20.Karelović D. Genitalne infekcije herpes simpleks virusima. Knjiga sažetaka. 7. simpozij o spolno prenosivim bolestima i urogenitalnim infekcijama, simpozij Slavka Schonwalda s međunarodnim sudjelovanjem. Opatija, 2005;85.

127.21.Karelovic D. Chlamydia trachomatis infection in  the  female  reproductive  tract - a major concern for reproductive health. Abstract book. 13th congres of european union for school and university health and medicine. Dubrovnik, 2005;119-20.

128.22.Karelovic D. Chlamydia trachomatis infection in the female reproductive tract. Knjiga sažetaka. 8. simpozij o spolno prenosivim bolestima i urogenitalnim infekcijama, simpozij Slavka Schonwalda s međunarodnim sudjelovanjem. Opatija, 2006;24.

129.23.Majnarić D, Profazic Z, Karelovic D. Koinfekcije i displazije kod žena s pozitivnim cervikalnim obriskom na klamidiju trahomatis. Knjiga sažetaka. 8. simpozij o spolno prenosivim bolestima i urogenitalnim infekcijama, simpozij Slavka Schonwalda s međunarodnim sudjelovanjem. Opatija, 2006;25.

130.24.Karelović D. HPV infections in obstetrics and gynecology. Abstract book. 5th Croatian congress on infectious diseases. Zadar, 2006;41.

131.25.Karelović D. Postoperativne infekcije u ginekologiji. 70. Znanstveno-stručni simpozij s međunarodnim sudjelovanjem. Virusni hepatitisi, infekt u imunokompromitiranih. Dubrovnik, 2006;19.

132.26.Karelovic D. Postoperativne urogenitalne infekcije. Knjiga sažetaka. 9. simpozij o spolno prenosivim bolestima i urogenitalnim infekcijama, simpozij Slavka Schonwalda s međunarodnim sudjelovanjem. Opatija, 2007;13-4.

133.27.Karelovic D. Zdjelična upalna bolest. Knjiga sažetaka. 9. simpozij o spolno prenosivim bolestima i urogenitalnim infekcijama, simpozij Slavka Schonwalda s međunarodnim sudjelovanjem. Opatija, 2007;41-2.

134.28.Karelović D. The multiple uses of Internet in medical practice. The 23rd IUSTI-
Europe Conference on sexually transmitted infections and HIV/AIDS, Cavtat / Dubrovnik, 2007; 18.

135.29.Karelović D.  Chlamydia trachomatis infection in the female reproductive tract –
a major concern for reproductive health. The 23rd IUSTI-Europe Conference on sexually transmitted infections and HIV/AIDS - CTSG (Chlamydia trachomatis Study Group):Where are we now ?Cavtat / Dubrovnik, 2007.

136.30.Karelovic D, Žuljan M. Infekcije ljudskim papiloma virusima u ginekologiji i opstetriciji. Knjiga sažetaka. 10. simpozij o spolno prenosivim bolestima i urogenitalnim infekcijama, simpozij Slavka Schonwalda s međunarodnim sudjelovanjem. Opatija, 2008;13.

137.31.Karelović D, Haller H, Tadin I. 17-godišnje preživljenje 2095 bolesnica od raka dojke. Knjiga sažetaka. 1. hrvatski kongres ginekološke onkologije s međunarodnim sudjelovanjem. Zagreb, 2008;66.

138.32.Karelović D, Genitalne infekcije ljudskim papiloma virusima. 3. Požeški simpozij o infektivnim bolestima s međunarodnim sudjelovanjem. Požega, 2009;20.

139.33.Karelović D, Primjena Sumameda u ginekologiji. 1. hrvatski kongres o urogenitalnim i spolno prenosivim infekcijama. Opatija, 2009;47.

140.34.Karelović D. Vulvovaginalna mikoza. 2. hrvatski kongres o urogenitalnim i spolno prenosivim infekcijama s međunarodnim sudjelovanjem. Opatija, 2010;12.

141.35.Karelović D. Sprječavanje vertikalne transmisije infekcija u porodu. 3. hrvatski kongres o urogenitalnim i spolno prenosivim infekcijama s međunarodnim sudjelovanjem. Opatija, 2011;64.

142.36.Karelović  D,  Karelović  L,   Zekan J.   Vulvovaginalna  kandidoza.  4.  hrvatski kongres o urogenitalnim i spolno prenosivim infekcijama s međunarodnim sudjelovanjem. Opatija, 2012;46.

143.37.Karelović D, Milić L, Zekan J. Infekcija kirurškog mjesta. 5.  hrvatski kongres o urogenitalnim i spolno prenosivim infekcijama s međunarodnim sudjelovanjem. Opatija, 2013;29.

144.38.Žuljan  Cvitanović  M,  Lasić  D,  Karelović  D.  Depresija inducirana liječenjem interferonom kod bolesnika s hepatitisom C. 5.  hrvatski kongres o urogenitalnim i spolno prenosivim infekcijama s međunarodnim sudjelovanjem. Opatija, 2013;29.

H)      Sažeci priopćenja s domaćih znanstvenih skupova

145.1.   Lučin Z, Karelović D. O utjecaju akustičkih osobina prostorija na komunikaciju.  Rana   dijagnostika   i   rana   rehabilitacija.   Knjiga sažetaka. SUVAG.  Zagreb,  1996;38.

146.2.   Karelović D,  Tade  T,  Mišić  Ž,  Bojić  L,  Lučin  Z.   Rak  dojke  na Internetu. Knjiga sažetaka. Senologija 2000. Zagreb, 2000;65.

147.3.  Karelović D, Tade T,  Mišić Ž, Bojić L, Božić M, Bilić J, Anđelinović Š. Utjecaj ratnih prilika na proširenost raka dojke, po TNM klasifikaciji. Knjiga sažetaka. Senologija  2000. Zagreb, 2000;59.

148.4.  Karelović  D,  Tade  T,  Mišić  Ž,  Bojić  L,  Božić  M,  Bilić  J,  Anđelinović  Š. Međusobna povezanost T N i M  stupnja i šesterogodišnje preživljenje bolesnika s rakom dojke liječenih u  KB Split. Knjiga sažetaka. Senologija 2000. Zagreb, 2000;27.

149.5.  Fridl-Vidas V, Janković S, Karelović D, Ilić N, Božić-Roić J, Mandić Z. Ultrazvuk i nativna mamografija u dijagnostici tumora dojke. Knjiga sažetaka. Senologija 2000. Zagreb, 2000;17.

150.6.  Bačić B, Bošnjak T, Mišić Ž, Krezo S, Mamić I, Karelović D, Čičak M, Zadro B, Medjedović V. Distocija ramena u kninskom rodilištu. Zbornik radova. XIX. perinatalni dani. Zagreb, 2002;170.

151.7.  Čičak M, Mišić Ž, Krezo S, Mamić I, Bačić B, Bošnjak T, Zadro B, Karelović D. Razvoj porodništva u kninskoj bolnici nakon oslobođenja 1995. godine. Zbornik radova. XIX. perinatalni dani. Zagreb, 2002; 196.

152.8.  Mamić I, Mišić Ž, Krezo S, Škoro I, Tipurić M, Bačić B, Bošnjak T, Karelović D. Porodnička djelatnostu Livnu i Hercegbosanskoj županiji za vrijeme rata 1990.-1994. godine. Zbornik radova. XIX. perinatalni dani. Zagreb, 2002;198.

153.9.  Krezo S, Mišić Ž, Mamić I, Škoro I, Bačić B, Bošnjak T, Karelović D, Budimir   M. Dužina pupkovine u prezentacijama glave i zatka u rodilištu Livno 1990.- 1994. godine. Zbornik radova. XIX. perinatalni dani. Zagreb, 2002;197.

154.10.Vučinović M, Jadrić H, Karelović D, Barle M. Hydrops fetalis – Kell imunisatio.            XIV. tečaj trajne izobrazbe liječnika. Neonatologija 2002., Zagreb: Medicinska naklada, 2002,114.           

155.11.Karelović D, Bačić B, Delić B, Jukić M, Panjkota M, Strinić T, Vidović Filipović S. Rak Jajovoda. Knjiga sažetaka. 2. Hrvatski kongres ginekološke onkologije s međunarodnim sudjelovanjem. Zagreb, 2012;60.

I)   Stručne knjige - prevoditelj

156.1.  Karelović D, Kusić Z. Karcinom dojke. U: Isselbacher i sur. Harison – principi interne medicine. Split: Placebo; 1997, str. 1612-21.

157.2. Živković R, Karelović D. Dijetoterapija U: Isselbacher i sur. Harison – principi interne medicine. Split: Placebo; 1997, str. 400-8.

158.3.Živković R, Karelović D. Parenteralna i enteralna prehrana U: Isselbacher i sur. Harison - principi interne medicine. Split: Placebo; 1997, str. 408-15.

J) Knjige – autor

159.1.  Karelović D. Kardiologija na Internetu. U: Polić S, Lukin A. Hitna stanja u kardiologiji i angiologiji. 2. izd. Split: Znanstvena jedinica KB Split; 1999, str. 17-25.

160.2. Karelović D. Uloga Interneta u dijagnostici raka dojke. U: Fajdić J. Suvremena dijagnostika raka dojke. Zagreb: Medicinska naklada; 2001, str. 249-57.

161.3.  Karelović D, Hozo I, Mimica M, Strinić T. Trodimenzionalni ultrazvuk. U: Hozo I, Karelović D.  Ultrazvuk u kliničkoj praksi. Split: Hrvatsko gastroenterološko društvo; 2004, str. 423-8.
(Udžbenik Sveučilišta u Splitu)

162.4.  Karelović D, Fridl V. Ultrazvuk dojke. U: Hozo I, Karelović D. Ultrazvuk u kliničkoj praksi. Split: Hrvatsko gastroenterološko društvo; 2004, str. 319-40. (Udžbenik Sveučilišta u Splitu)

163.5.  Karelović D. Epidemiološki podaci koji naglašavaju važnost kolposkopije. U: Grubišić G, Tadin I, Karelović D. Važnost kolposkopije u ranoj dijagnozi i   liječenju preinvazivnih promjena epitela vrata maternice. Split: Hrvatsko društvo    ginekologa i opstetričara, Ogranak Splitsko-dalmatinske županije; 2002, str. 12-20.

164.6.  Mimica M, Karelović D.  U: Hozo I, Karelović D. Ultrazvuk u ginekologiji. Ultrazvuk u kliničkoj praksi. Split: Hrvatsko gastroenterološko društvo; 2004, str. 287-304. (Udžbenik Sveučilišta u Splitu)

165.7.  Mimica M, Karelović D. U: Hozo I, Karelović D. Ultrazvuk u porodništvu. Ultrazvuk u kliničkoj praksi. Split: Hrvatsko gastroenterološko društvo; 2004, str. 305-18. (Udžbenik Sveučilišta u Splitu)

166.8. Vulić M, Karelović D. Suvremeni kolposkopski uređaji i digitalna fotografija. U:  Grubišić G, Tadin I, Karelović D. Važnost kolposkopije u ranoj dijagnozi i liječenju preinvazivnih promjena epitela vrata maternice. Split: Hrvatsko društvo ginekologa i opstetričara, Ogranak Splitsko-dalmatinske županije; 2002, str. 5-12.

167.9.  Grubišić G, Znaor Lj, Karelović D. Važnost kolposkopije kod žena u  postmenopauzi. U: Grubišić G, Tadin I, Karelović D. Važnost kolposkopije u   ranoj dijagnozi i liječenju preinvazivnih promjena epitela vrata maternice. Split: Hrvatsko društvo ginekologa i opstetričara, Ogranak Splitsko-dalmatinske županije; 2002, str. 50-3.

168.10.Karelović D, Strinić T. Samošivači u ginekologiji. U: Družijanić N, Perko Z. Primjena samošivača-staplera u kirurgiji. Split: Hrvatsko društvo za digestivnu kirurgiju; 2003, str. 500-8.

169.11.Karelović D. Klinička bolnica Split na Internetu. U: Mirić D, Karelović D i sur. Osamnaest godina Kliničke bolnice Split. Split: Jedinica za znanstveni rad KB Split; 2004, str. 57-60.

170.12.Puharić M, Karelović D. Knjižnica Kliničke bolnice Split. U: Mirić D, Karelović D i sur. Osamnaest godina Kliničke bolnice Split. Split: Jedinica za znanstveni rad KB Split; 2004, str. 239-42.

171.13.Kern J, Karelović D. Edukacija i usavršavanje u medicinskoj informatici. U:   Karelović D. Medicinska informatika. Split:  Jedinica za znanstveni rad KB Split;2005, str. 67-74.

172.14.Karelović D, Kern J, Maleš L. Internet u medicinskoj struci i znanosti.  U:   Karelović D.  Medicinska informatika. Split: Jedinica za znanstveni rad KB Split;2005, str. 75-86.

173.15.Maleš L, Karelović D,  Znaor Lj. Računalni sustav. U: Karelović D.  Medicinska informatika. Split:  Jedinica za znanstveni rad KB Split; 2005, str. 154-171.

174.16.Karelović D. Prenatalna dijagnostika. U: Vida Čulić V, Čulić S. Sindrom Down. Split:  Udruga  21  za  sindrom  Down  i  Naklada  Bošković  2008, str. 221-49. (Udžbenik Sveučilišta u Splitu)

175.17.Karelović D.  Internet u medicinskoj struci i znanosti.  U: Kern J,  Petrovečki M. Medicinska informatika. Zagreb: Medicinska naklada; 2009, str. 152-161. (Udžbenik Sveučilišta u Zagrebu, Rijeci, Osijeku i Splitu)

176.18.Karelović D. Vertikalna transmisija infekcija u porođaju. U: Karelović D i sur. Infekcije u ginekologiji i perinatologiji. Zagreb: Medicinska naklada, 2012, str. 74-80. (Udžbenik Sveučilišta u Splitu)

177.19.Marušić J, Karelović D. Deskvamativni upalni vaginitis. U: Karelović D i sur. Infekcije u ginekologiji i perinatologiji. Zagreb: Medicinska naklada, 2012, str. 231-3. (Udžbenik Sveučilišta u Splitu)

178.20.Karelović D, Skerlev M. Zdjelična upalna bolest. U: Karelović D i sur. Infekcije u ginekologiji i perinatologiji. Zagreb: Medicinska naklada, 2012, str. 234-41. (Udžbenik Sveučilišta u Splitu)

179.21.Karelović D, Karelović L. Infekcija kirurškog mjesta. U: Karelović D i sur. Infekcije u ginekologiji i perinatologiji. Zagreb: Medicinska naklada, 2012, str. 333-51. (Udžbenik Sveučilišta u Splitu)

180.22.Karelović D, Petrović P. Chlamydia trachomatis serotipa D do K u žena. U: Karelović D i sur. Infekcije u ginekologiji i perinatologiji. Zagreb: Medicinska naklada, 2012, str. 420-33. (Udžbenik Sveučilišta u Splitu)

181.23.Karelović D, Karelović L. Vulvovaginalna mikoza. U: Karelović D i sur. Infekcije u ginekologiji i perinatologiji. Zagreb: Medicinska naklada, 2012, str. 437-49. (Udžbenik Sveučilišta u Splitu)

182.24.Karelović D, Karelović L. Infekcija humanim papiloma virusima. U: Karelović D i sur. Infekcije u ginekologiji i perinatologiji. Zagreb: Medicinska naklada, 2012, str. 461-78. (Udžbenik Sveučilišta u Splitu)

183.25.Karelović D, Božić J. Infekcije virusima herpesa simpleksa. U: Karelović D i sur. Infekcije u ginekologiji i perinatologiji. Zagreb: Medicinska naklada, 2012, str. 486-500. (Udžbenik Sveučilišta u Splitu)

K)       Knjige – urednik i autor

184.1.  Ilakovac V, Karelović D, Kern J, Petrovečki M. Osnove medicinske informatike. Zagreb: Hrvatska liječnička komora, 2001.

185.2.  Grubišić G, Tadin I, Karelović D. Važnost kolposkopije u ranoj dijagnozi i liječenju preinvazivnih promjena epitela vrata maternice. Split: Hrvatsko društvo ginekologa i opstetričara, Ogranak Splitsko-dalmatinske županije, 2002.

186.3.  Hozo I, Karelović D.Ultrazvuk u kliničkoj praksi. Split: Hrvatsko gastroenterološko društvo, 2004. (Udžbenik Sveučilišta u Splitu)

187.4.  Mirić D, Karelović D i sur. Osamnaest godina Kliničke bolnice Split. Split: Jedinica za znanstveni rad KB Split, 2004.

188.5.  Karelović D. Medicinska informatika. Split: Jedinica za znanstveni rad KB Split, 2005.

189.6.  Karelović D, Marković V, Vlak T, Vučinović Z. Osteoporoza. Split: Jedinica za znanstveni rad KBC Split, 2008.

190.7.  Karelović D. Infekcije u ginekologiji i perinatologiji. Zagreb: Medicinska naklada, 2012. (Udžbenik Sveučilišta u Splitu)

L)        Kongresna priopćenja

191.1.   Karelović D, Banović I, Branica Z. Ginekologija i opstetricija na Internetu. Drugi hrvatski kongres ginekologa i opstetričara, Dubrovnik, 1998.

192.2.  Mimica M,  Karelović D,  Banović I.  Usporenje  rasta  ploda - značaj  izostanka dijastoličnog  protoka   u   pupčanoj  arteriji.  II. hrvatski  kongres  ultrazvučne dijagnostike, Dubrovnik, 1997.

193.3.  Strinić T, Karelović D, Roje D, Vulić M. Učinak hormonskog nadomjesnog liječenja na plućnu funkciju u bolesnica sa spuštenim genitalnim organima u poslijemenopauzi. Drugi hrvatski kongres ginekologa i opstetričara, Dubrovnik, 1998.

194.4.  Branica Z,   Banović I,  Karelović D,  Branica D.   Prijevremeni  porod  u  stavu zatkom. Drugi hrvatski kongres ginekologa i opstetričara, Dubrovnik, 1998.

195.5.  Tadin I, Banović I, Benzon Z, Barle M, Roje D,  Karelović D, Jakus I, Hrboka V. Prijevremeno  prsnuće  vodenjaka i  blizanačka trudnoća. Drugi hrvatski kongres ginekologa i opstetričara, Dubrovnik, 1998.  

M)        Putopis

196.1.  Ferić Ž, Karelović D. Jedrima na Gutowskog u Opatiju. Hrvatski stomatološki vjesnik 2000;8:12-3.

N)        Razno

197.1.  Karelović D. Sindrom Down, prezentacija udžbenika Sveučilišta u Splitu i tečaj prve kategorije. Glasnik Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu 2009; 2: 38.

198.2.  Karelović D. Vino, snobizam i dekadencija – kolumna.Vinumin 2009;1: 18-20

II.II.  PROJEKTI

199.1.  Karelović D. voditelj CARNet-ovog projekta Breast Cancer. http://www.carnet.hr/projekti/rak_dojke (www.kbsplit.hr/rakdojke)

200.2. Božikov J, Karelović D i sur. Suradnik na projektu primjene informacijske tehnologije Ministarstva znanosti i tehnologije Elektronički dom zdravlja. Broj ugovora  353-28-11-2001.  http://andrija.snz.hr/edz/    

201.3.  Anđelinović Š. voditelj projekta. Karelović D. istraživač na projektu Ministarstva znanosti i tehnologije Imunohistokemija i molekularna dijagnostika u istraživanju tumora. Šifra projekta 0141009.

202.4. Tomić S.  voditelj  projekta.  Karelović D.  istraživač   na   projektu  Ministarstva znanosti  i tehnologije Dvostruki model ovarijalne kancerogeneze - molekularna i morfološka studija. Šifra projekta 216-0000000-0484.

II.III.  RECENZIJE KNJIGA

203.1.  Glavaš J. Svi smo svojim putem pošli. Priručnika o rizičnim ponašanjima i reproduktivnom zdravlju. Split: Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko - dalmatinske županije, 2013.

204.2.  Hozo I. Interna propedeutika. Split: Hrvatsko gastroenterološko društvo, 2013. (Udžbenik Sveučilišta u Splitu)

II.IV.   MENSTORSTVO

205.1.  Zekan J. Prognostički čimbenici i kirurški pristupi kod ranog karcinoma stidnice (doktorska disertacija) Split: Sveučilište u Splitu; 2013.

206.2.  Žuljan Cvitanović M. Anksioznost rodilje tijekom porođaja i utjecaj prisutnosti partnera (magistarski) Split: Sveučilište u Splitu; 2012.

207.3.  Žufić V. Pojavnost i obilježja novorođenčadi s trisomijom 21 rođenih u KBC-u Split tijekom 20-godišnjeg razdoblja (diplomski). Split: Sveučilište u Splitu; 2009.  (Medicinski fakultet)

208.4.  Petrović D. Prediktori duljine trajanja poroda i njihov utjecaj na perinatalni ishod (diplomski). Split: Sveučilište u Splitu; 2009.  (Medicinski fakultet)

209.5. Vukušić I. Uloga sestre u nadzoru trudnoće, poroda i babinja (diplomski). Split: Sveučilište u Splitu, Sveučilišni studijski centar za stručne studije; 2006.                                                                              

210.6. Rešetina P. Rehabilitacija žena oboljelih od karcinoma endometrija (diplomski). Split: Sveučilište u Splitu, Sveučilišni studijski centar za stručne studije; 2008

II.V.    CITIRNOST (Web of Science®) ukupno 104 citata

II.VI.  ČLANSTVA

 • Udruga veterana Domovinskog rata
 • Udruga hrvatskih liječnika dragovoljaca 1990.-1991.
 • Hrvatski liječnički zbor
 • Hrvatska liječnička komora
 • Hrvatsko društvo ginekologa i opstetričara
 • Hrvatsko ginekološko onkološko društvo
 • Hrvatsko društvo za perinatalnu medicinu
 • Hrvatsko društvaza endoskopsku kirurgiju
 • Hrvatsko društvo za kolposkopiju i bolesti vrata maternice
 • Hrvatsko društvo medicinskih informatičara
 • European Society of Gynaecological Oncology (ESGO)
 • Hrvatsko društvo za urogenitalne i spolno prenosive infekcije – dopredsjednik
 • Chlamydia trachomatis study group (CTSG) – Vice President

II.VII. ORGANIZACIJA ZNANSTVENIH SKUPOVA

 • Važnost kolposkopije u ranoj dijagnozi i liječenju preinvazivnih promjena vrata maternice. Hrvatski liječnički zbor i Hrvatsko društvo za kolposkopiju i bolesti vrata maternice. Poslijediplomski tečaj I. kategorije. Split, 2002. (predavač, predsjednik organizacijskog odbora)
 • Izvješće sa XVII. svjetskog FIGO kongresa ginekologa i opstetričara u Santiagu. Klinika za ženske bolesti i porode KB Split. Split, 2003. (predavač, organizator i voditelj)
 • Ultrazvuk u kliničkoj praksi – ultrazvuk u ginekologiji i porodništvu. Poslijediplomski tečaj I. kategorije. Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu. Split, 2005. (predavač, organizator i voditelj)
 • Ultrazvuk u kliničkoj praksi – ultrazvuk u ginekologiji i porodništvu. Poslijediplomski tečaj I. kategorije. Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu. Split, 2006. (predavač, organizator i voditelj)
 • Ultrazvuk u kliničkoj praksi – ultrazvuk u ginekologiji i porodništvu. Poslijediplomski tečaj I. kategorije. Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu. Split, 2007. (predavač, organizator i voditelj)
 • Osteoporoza. Hrvatsko društvo ginekologa i opstetričara, Ogranak Splitsko-dalmatinske županije. Bol, 2008. (predavač – voditelj); Zadar, Split 2009.
 • Najčešće infekcije u ginekologiji i opstetriciji. Hrvatsko društvo ginekologa i opstetričara, Ogranak Splitsko-dalmatinske županije. Bol, 2008. (predavač – voditelj); Zadar, Split 2009.
 • Ultrazvuk u kliničkoj praksi – ultrazvuk u ginekologiji i porodništvu. Poslijediplomski tečaj I. kategorije. Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu. Split, 2013. (predavač, organizator i voditelj)
 • XVIII. perinatalni dani. Split, 2000. (predavač, član organizacijskog odbora)
 • XXV. Perinatalni dani „Ante Dražančić“, Split, 2010. (predavač, dopredsjedatelj organizacijskog odbora).
 • 5.  hrvatski kongres o urogenitalnim i spolno prenosivim infekcijama s međunarodnim sudjelovanjem. Opatija, 2013. (predavač, član organizacijskog odbora)

III. NASTAVNA DJELATNOST

A) NASTAVA

 • Predavač predmeta Uvod u znanstveni rad, Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu (prijediplomska i poslijediplomska nastava)
 • Voditelj kolegija Medicinska informatika na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu
 • Predavač ginekologije i opstetricije, Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu
 • Predavač ginekologije i opstetricije na Veleučilištu u Splitu
 • Predavač brojnih izbornih predmeta
 • Predavač na nekoliko poslijediplomskih studija
 • Predavač i organizator brojnih tečajeva i kongresa
 • Voditelj nekoliko poslijediplomskog tečaja I. kategorije „Ultrazvuk u ginekologiji i opstetriciji“

Poslijediplomski tečajevi (značajniji)

 • Odabrana poglavlja iz kardiologije. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Split, 1994. (predavač)
 • Osnovne značajke bolesti srca i krvožilnog sustava u starijoj dobi. Zavod za javno zdravstvo Županije splitsko – dalmatinske. Split, 1998. (predavač)
 • Liječnik opće medicine i ginekološki malignomi. Zavod za javno zdravstvo Županije splitsko-dalmatinske. Split, 2000. (predavač)
 • Važnost kolposkopije u ranoj dijagnozi i liječenju preinvazivnih promjena vrata maternice. Hrvatski liječnički zbor i Hrvatsko društvo za kolposkopiju i bolesti vrata maternice. Poslijediplomski tečaj I. kategorije. Split, 2002. (predavač, predsjednik organizacijskog odbora)
 • Primjena samošivača – staplera u kirurgiji. Poslijediplomski tečaj I. kategorije. Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu i KB Split. Split, 2003. (predavač)
 • Izvješće sa XVII. svjetskog FIGO kongresa ginekologa i opstetričara u Santiagu. Klinika za ženske bolesti i porode KB Split. Split, 2003. (predavač – voditelj)
 • Otkrivanje, liječenje i sprječavanje urogenitalnih infekcija i spolno prenosivih bolesti. Zadar, 2004. (predavač)
 • Liječenje i dijagnostika urogenitalnih i spolno prenosivih infekcija u svakodnevnoj praksi. Split, 2004. (predavač)
 • Dijagnostika, terapija i profilaksa urogenitalnih spolno prenosivih infekcija. Smjernice liječenja spolno prenosivih bolesti. Zagreb, 2004. (predavač)
 • Liječenje i dijagnostika urogenitalnih i spolno prenosivih infekcija u svakodnevnoj praksi. Zagreb, 2004. (predavač)
 • Ultrazvuk u kliničkoj praksi – ultrazvuk u ginekologiji i porodništvu. Poslijediplomski tečaj I. kategorije. Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu. Split, 2005. (predavač – voditelj)
 • Hrvatska proljetna pedijatrijska škola. Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu i KB Split. Split, 2005. (predavač)
 • Odabrane teme iz urogenitalnih, spolno prenosivih i drugih infekcija s posebnim osvrtom na trudnoću. Split, 2005. (predavač)
 • Urogenitalne i druge infekcije u svakodnevnoj liječničkoj praksi. Dubrovnik, 2005. (predavač)
 • Pregled najvažnijih infekcija u kliničkoj praksi. Zagreb, 2005. (predavač)
 • Najvažnije spolno prenosive urogenitalne i druge infekcije u svakodnevnoj liječničkoj praksi. Osijek, 2005. (predavač)
 • Novosti u dijagnostici i prevenciji HPV infekcija. Klinika za ženske bolesti i porode KB Split. Split, 2006. (predavač)
 • Ultrazvuk u kliničkoj praksi – ultrazvuk u ginekologiji i porodništvu. Poslijediplomski tečaj I. kategorije. Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu. Split, 2006. (predavač – voditelj)
 • Mirena u liječenju menoragije. Split, 2006.
 • Pregled antimikrobnog liječenja najvažnijih infekcija u kliničkoj praksi. Hrvatsko društvo za urogenitalne i spolno prenosive infekcije, HLZ. Opatija, 2007. (predavač)
 • Antimikrobno liječenje i profilaksa najčešćih infekcija odraslih i djece. Split, 2007. (predavač)
 • Fluorokinolonii makrolidi u liječenju najčešćih infektivnih sindroma. Split, 2007. (predavač)
 • Ultrazvuk u kliničkoj praksi – ultrazvuk u ginekologiji i porodništvu. Poslijediplomski tečaj I. kategorije. Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu. Split, 2007. (predavač – voditelj)
 • Osteoporoza. Hrvatsko društvo ginekologa i opstetričara, Ogranak Splitsko-dalmatinske županije. Bol, 2008. (predavač – voditelj); Zadar, Split 2009.
 • Najčešće infekcije u ginekologiji i opstetriciji. Hrvatsko društvo ginekologa i opstetričara, Ogranak Splitsko-dalmatinske županije. Bol, 2008. (predavač – voditelj); Zadar, Split 2009.
 • Europian School of Genetic Medicine – Hybrid Course in Non-Invasive Prenatal Diagnosis. Bologna, 2008., RTC in Split
 • Urogenitalne infekcije - izabrana poglavlja. HLZ, Hrvatsko društvo za urogenitalne i spolno prenosive infekcije. Opatija, 2008. (predavač)
 • Sindrom Down. Poslijediplomski tečaj I. kategorije. Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu. Split, 2008. (predavač); - Pula, Zagreb, Split, 2009.
 • Ultrazvuk u kliničkoj praksi – ultrazvuk u ginekologiji i porodništvu. Poslijediplomski tečaj I. kategorije. Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu. Split, 2013. (predavač – voditelj)

B) NASTAVNI TEKSTOVI

Knjige – urednik i autor

 • Ilakovac V, Karelović D, Kern J, Petrovečki M. Osnove medicinske informatike. Zagreb: Hrvatska liječnička komora, 2001.
 • Grubišić G, Tadin I, Karelović D. Važnost kolposkopije u ranoj dijagnozi i liječenju preinvazivnih promjena epitela vrata maternice. Split: Hrvatsko društvo ginekologa i opstetričara, Ogranak Splitsko-dalmatinske županije, 2002.
 • Hozo I, Karelović D. Ultrazvuk u kliničkoj praksi. Split: Hrvatsko gastroenterološko društvo, 2004. (Udžbenik Sveučilišta u Splitu)
 • Karelović D. Medicinska informatika. Split: Jedinica za znanstveni rad KB Split, 2005.
 • Karelović D, Marković V, Vlak T, Vučinović Z. Osteoporoza. Split: Jedinica za znanstveni rad KBC Split, 2008.
 • Karelović D. Infekcije u ginekologiji i perinatologiji. Zagreb: Medicinska naklada, 2012. (Udžbenik Sveučilišta u Splitu)

Knjige – autor

 • Karelović D. Kardiologija na Internetu. U: Polić S, Lukin A. Hitna stanja u kardiologiji i angiologiji. 2. izd. Split: Znanstvena jedinica KB Split; 1999, str. 17-25.
 • Karelović D. Uloga Interneta u dijagnostici raka dojke. U: Fajdić J. Suvremena dijagnostika raka dojke. Zagreb: Medicinska naklada; 2001, str. 249-57.
 • Karelović D, Hozo I, Mimica M, Strinić T. Trodimenzionalni ultrazvuk. U: Hozo I, Karelović D.             Ultrazvuk u kliničkoj praksi. Split: Hrvatsko gastroenterološko društvo; 2004, str. 423-8. (Udžbenik Sveučilišta u Splitu)
 • Karelović D, Fridl V. Ultrazvuk dojke. U: Hozo I, Karelović D. Ultrazvuk u kliničkoj praksi. Split: Hrvatsko gastroenterološko društvo; 2004, str. 319-40. (Udžbenik Sveučilišta u Splitu)
 • Karelović D. Epidemiološki podaci koji naglašavaju važnost kolposkopije. U: Grubišić G, Tadin I, Karelović D. Važnost kolposkopije u ranoj dijagnozi i liječenju preinvazivnih promjena epitela vrata maternice. Split: Hrvatsko društvo ginekologa i opstetričara, Ogranak Splitsko-dalmatinske županije; 2002, str. 12-20. Mimica M, Karelović D.  U: Hozo I, Karelović D. Ultrazvuk u ginekologiji. Ultrazvuk u kliničkoj praksi. Split: Hrvatsko gastroenterološko društvo; 2004, str. 287-304. (Udžbenik Sveučilišta u Splitu)
 • Mimica M, Karelović D. U: Hozo I, Karelović D. Ultrazvuk u porodništvu. Ultrazvuk u kliničkoj praksi. Split: Hrvatsko gastroenterološko društvo; 2004, str. 305-18. (Udžbenik Sveučilišta u Splitu)
 • Vulić M, Karelović D. Suvremeni kolposkopski uređaji i digitalna fotografija. U:  Grubišić G, Tadin I, Karelović D. Važnost kolposkopije u ranoj dijagnozi i liječenju preinvazivnih promjena epitela vrata maternice. Split: Hrvatsko društvo ginekologa i opstetričara, Ogranak Splitsko-dalmatinske županije; 2002, str. 5-12.
 • Grubišić G, Znaor Lj, Karelović D. Važnost kolposkopije kod žena u postmenopauzi. U: Grubišić G, Tadin I, Karelović D. Važnost kolposkopije u ranoj dijagnozi i liječenju preinvazivnih promjena epitela vrata maternice. Split: Hrvatsko društvo ginekologa i opstetričara, Ogranak Splitsko-dalmatinske županije; 2002, str. 50-3.
 • Karelović D, Strinić T. Samošivači u ginekologiji. U: Družijanić N, Perko Z. Primjena samošivača-staplera u kirurgiji. Split: Hrvatsko društvo za digestivnu kirurgiju; 2003, str. 500-8.
 • Karelović D. Klinička bolnica Split na Internetu. U: Mirić D, Karelović D i sur. Osamnaest godina Kliničke bolnice Split. Split: Jedinica za znanstveni rad KB Split; 2004, str. 57-60.
 • Puharić M, Karelović D. Knjižnica Kliničke bolnice Split. U: Mirić D, Karelović D i sur. Osamnaest godina Kliničke bolnice Split. Split: Jedinica za znanstveni rad KB Split; 2004, str. 239-42.
 • Kern J, Karelović D. Edukacija i usavršavanje u medicinskoj informatici. U:   Karelović D. Medicinska informatika. Split:  Jedinica za znanstveni rad KB Split;2005, str. 67-74.
 • Karelović D, Kern J, Maleš L. Internet u medicinskoj struci i znanosti.  U: Karelović D.  Medicinska informatika. Split: Jedinica za znanstveni rad KB Split;2005, str. 75-86.
 • Maleš L, Karelović D,  Znaor Lj. Računalni sustav. U: Karelović D.  Medicinska informatika. Split:  Jedinica za znanstveni rad KB Split; 2005, str. 154-171.
 • Karelović D. Prenatalna dijagnostika. U: Vida Čulić V, Čulić S. Sindrom Down. Split:  Udruga  21  za  sindrom  Down  i  Naklada  Bošković  2008, str. 221-49. (Udžbenik Sveučilišta u Splitu)
 • Karelović D.  Internet u medicinskoj struci i znanosti.  U: Kern J,  Petrovečki M. Medicinska informatika. Zagreb: Medicinska naklada; 2009, str. 152-161. (Udžbenik Sveučilišta u Zagrebu, Rijeci, Osijeku i Splitu)
 • Karelović D. Vertikalna transmisija infekcija u porođaju. U: Karelović D i sur. Infekcije u ginekologiji i perinatologiji. Zagreb: Medicinska naklada, 2012, str. 74-80. (Udžbenik Sveučilišta u Splitu)
 • Marušić J, Karelović D. Deskvamativni upalni vaginitis. U: Karelović D i sur. Infekcije u ginekologiji i perinatologiji. Zagreb: Medicinska naklada, 2012, str. 231-3. (Udžbenik Sveučilišta u Splitu)
 • Karelović D, Skerlev M. Zdjelična upalna bolest. U: Karelović D i sur. Infekcije u ginekologiji i perinatologiji. Zagreb: Medicinska naklada, 2012, str. 234-41. (Udžbenik Sveučilišta u Splitu)
 • Karelović D, Karelović L. Infekcija kirurškog mjesta. U: Karelović D i sur. Infekcije u ginekologiji i perinatologiji. Zagreb: Medicinska naklada, 2012, str. 333-51. (Udžbenik Sveučilišta u Splitu)
 • Karelović D, Petrović P. Chlamydia trachomatis serotipa D do K u žena. U: Karelović D i sur. Infekcije u ginekologiji i perinatologiji. Zagreb: Medicinska naklada, 2012, str. 420-33. (Udžbenik Sveučilišta u Splitu)
 • Karelović D, Karelović L. Vulvovaginalna mikoza. U: Karelović D i sur. Infekcije u ginekologiji i perinatologiji. Zagreb: Medicinska naklada, 2012, str. 437-49. (Udžbenik Sveučilišta u Splitu)
 • Karelović D, Karelović L. Infekcija humanim papiloma virusima. U: Karelović D i sur. Infekcije u ginekologiji i perinatologiji. Zagreb: Medicinska naklada, 2012, str. 461-78. (Udžbenik Sveučilišta u Splitu)
 • Karelović D, Božić J. Infekcije virusima herpesa simpleksa. U: Karelović D i sur. Infekcije u ginekologiji i perinatologiji. Zagreb: Medicinska naklada, 2012, str. 486-500. (Udžbenik Sveučilišta u Splitu)

Stručne knjige - prevoditelj

 • Karelović D, Kusić Z. Karcinom dojke. U: Isselbacher i sur. Harison – principi interne medicine. Split: Placebo; 1997, str. 1612-21.
 • Živković R, Karelović D. Dijetoterapija U: Isselbacher i sur. Harison – principi interne medicine. Split: Placebo; 1997, str. 400-8.
 • Živković R, Karelović D. Parenteralna i enteralna prehrana U: Isselbacher i sur. Harison - principi interne medicine. Split: Placebo; 1997, str. 408-15.

IV. RAD U ODBORIMA I POVJERENSTVIMA FAKULTETA

 • Višegodišnji član Povjerenstva za prijemni ispit Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu
 • Uredništvo: Glasnik Medicinskog fakulteta u Splitu (do 2010.)
 • Povjerenstvo za trajnu medicinsku izobrazbu, Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu
 • Povjerenstvo za izdavačku djelatnost, Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu